voorwaarden B

CV-Onderhoud?

    Aanmelden

  Storing?

Bel: 0251-248135

Tel: 0251-248135

ALGEMENE VOORWAARDEN B:

ALGEMENE VOORWAARDEN


Definities:

Abonnementskosten en voorwaarden zijn ingedeeld in soorten toestellen (nl. warmwater toestellen), lokale verwarmingstoestellen en Cv-ketels)


Onder af te sluiten abonnementen vallen uitsluitend gasverbruik toestellen voor huishoudelijk gebruik met een maximaal nominaal vermogen van 40 kW en inwendige tapboiler <30 liter De met het toestel verbonden installaties zoals zonneboilers, warmte terugwinunits, tap- en radiatorkranen, radiatoren, (weersafhankelijke) regelaars, kamerthermostaten, zonnecollectoren, elektriciteit en rookgasafvoer, ook leidingen voor vloerverwarming, gas, water, CV en condens, etc. vallen nimmer onder het abonnement. Tenzij hiervoor apart een abonnement is afgesloten. Koude storingen, waarbij de hoofdverwarming is uitgevallen, zullen altijd binnen 24 uur verholpen worden, doch zoveel mogelijk op dezelfde dag van melding.


Hoe lang loopt het abonnement:

Een abonnement loopt vanaf het moment, dat de overeenkomst door acceptatie zijdens Rekon Installatietechniek bv wordt aangegaan gedurende 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengt. Eventuele opzeggingen dient 2 maanden van te voren schriftelijk in te dienen.


Uitsluitingen:

Storingen aan het gastoestel die ontstaan zijn door van buiten komend onheil (bijv. blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest, natuurrampen etc.) zijn uitgesloten en vallen niet onder de gratis werkzaamheden of gratis onderdelenverstrekking van het afgesloten abonnement. Storingen als gevolg van veranderingen van samenstelling van gas, als ook aangeleverde druk, vallen niet onder het afgesloten abonnement. Tevens zijn uitgesloten het tussentijds bijvullen of ontluchten van de installatie, alsmede alle storingen die het gevolg zijn van het wel/niet ontluchten of bijvullen van de installatie, bedieningsfouten, het ontbreken van netspanning of gastoevoer, het ontbreken van een scheidingswisselaar tussen de vloerverwarming en de rest van de installatie, alsmede het aansteken van het gastoestel. Verder zijn uitgesloten alle werkzaamheden of, onderdelen welke bij aanvang van een abonnement, het gevolg zijn van niet uitgevoerd normaal te plegen onderhoud. In gebieden waar parkeerkosten en/ of tolheffingen in rekening gebracht worden, zal Rekon Installatietechniek bv deze kosten bij de klant in rekening kunnen brengen.

 

Aansprakelijkheid:

Rekon Installatietechniek bv vrijwaart iedere abonnee/ opdrachtgever tegen schade welke gezien kan worden als wettelijke aansprakelijkheid ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden.

Rekon Installatietechniek bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade door bevriezing, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of indien er sprake is van overmacht.

Rekon Installatietechniek bv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het feit dat een servicebeurt, reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet heeft plaatsgevonden.

 

Betaling onderhoudsabonnement:

Het abonnement geld bent u per jaar verschuldigd dit bedrag moet 10 dagen voor dat wij het onderhoud gaan uitvoeren op onze bankrekening NL02 RABO 0107 3894 95 gestort te zijn.


Reparatie:

Indien er onderdelen vervangen moeten worden kan u dit contant of per pin betalen bij onze service monteur.


Achteraf betalen:

Als u een factuur achteraf wil betalen dan verwachten wij dat dit binnen het gestelde betalingstermijn wordt betaald.


Overschrijding:

Overschrijding van deze termijn zullen alle te maken kosten, zowel gerechtelijke dan wel buitenrechtelijke kosten alsmede een rentevergoeding van 15% per week, voor rekening van de abonnee/opdrachtgever zijn.


Wettelijke rente:

Bij uitstel van betaling rekenen wij 15% extra over het nog openstaande bedrag in rekening per week overschrijding.


Herinnering factuur:

Indien wij u een herinnering dienen toe te sturen dan zijn wij genoodzaakt

€ 25,- administratie kosten in rekening te brengen.


Heeft u nog vragen:

Een telefoontje is voldoende, wij helpen u graag!


Klik HIER voor een printversie Algemene voorwaarden.

    Rekon Installatietechniek Timmerwerf 93 1969 RN Heemskerk  Tel: 0251-248135  E-mail Info@rekon-bv.nl

Rekon installatietechniek bv

©Privacy Policy2020